Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta had op 4 oktober haar vergadering. Hier in vogelvlucht de onderwerpen met de gemaakte opmerkingen en zaken die rond en in de vergadering plaatsvonden.

Het belangrijkste agendapunt was wel de herinrichting van de Plas Caron. Doordat er zandwinning plaatsvindt, moet er een herinrichting plaatsvinden. De plas moet teruggebracht worden op de diepte die die nu ook heeft. Op zich een mooie zaak, want een herinrichting geeft ook kansen om het gebied rond de plas natuurvriendelijk en recreatief in te richten. Echter, er wordt gebruikgemaakt van licht verontreinigde grond om de plas te vullen en dat gaf zelfs voor Extinction Rebellion aanleiding om niet op de A12 te gaan liggen maar in te spreken in de vergadering. Er waren ook insprekers vanuit Oosterhout en natuurverenigingen allemaal met hetzelfde doel om het AB duidelijk te maken om geen nota bodembeheer vast te stellen. Maak een statement en ga niet akkoord op het initiatief van de ontwikkelaar en probeer het gebruik van licht verontreinigde grond te voorkomen.

Wij gaan er eigenlijk vanuit dat de ontwikkelaar zich houd aan de belofte om zich als een keurige beheerder, uitvoerder gaat gedragen. Tijdens het inspreken hebben ze dit meermaals gezegd. Een man een man, een woord een woord. 

We vinden het een gemiste kans dat er niet onderzocht is om tot een andere oplossing te komen dan het gebruik van licht verontreinigde grond. Zandwinning en gebruik van licht verontreinigde grond is immers een verdienmodel. 

Nu geldt er een Zorgplicht als er geen nota wordt vastgesteld en de nota en de zorgplicht liggen inhoudelijk dicht bij elkaar. De zorgplicht geeft aan waaraan moet worden voldaan in verband met een herinrichting. 

Wat we ook besluiten, licht verontreinigde grond mag gewoon worden toegepast, een nota veranderd hier niets aan. Het AB heeft in december 2022 een besluit genomen, en sinds die datum is er niets gewijzigd. Er is dus geen reden het besluit nu te herzien. Een meerderheid van het AB was tegen het voorstel dus de nota bodembeheer is van tafel. Hopelijk komt de ontwikkelaar hun toezeggingen gedaan tijdens de vergadering na en gaan zorgvuldig te werk. Extra handhaving vanuit het Waterschap zal plaats vinden. Hierbij sluiten we dit dossier, maar blijven waakzaam. 

Hoe toepasselijk, op dieren dag een voorstel behandelen om preventieve maatregelen tegen graafschade aan primaire keringen tegen te gaan. Er hangt wel een flink kosten plaatje aan, om te zorgen dat de bever de veiligheid niet in gevaar brengt. De kosten 2 miljoen is best veel voor een gravend beestje. 

De specifieke locaties zijn gebaseerd op visuele inspecties van alle primaire keringen zowel binnen- als buitendijks. Trajecten die risicovol zijn en waar het waarschijnlijk is dat er in de toekomst gegraven gaat worden, zijn in kaart gebracht. Dit zijn locaties waar de kering niet beschermd wordt door een dikke laag stortstenen, zetstenen of ijzeren damwand. Tevens zijn dit locaties waarbij een normale waterstand water dieper dan 40cm op minder dan 10m van de kering aanwezig is. Kortom, daar waar het aantrekkelijk voor bevers is om te gaan graven willen wordt er preventief gaas aan gebracht.

Er waren nog verschillende andere agendapunten om te behandelen en het werd dan ook een latertje. Om 19.00 uur begonnen en om 23.45 uur klaar om naar huis te gaan. Al met al een goede vergadering alleen erg lang. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *