Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Nieuwsbrief uitslag verkiezingen maart 2023 

Geachte leden,

Op 23 maart is de uitslag van de waterschapsverkiezingen definitief vastgesteld door het centrale stembureau. Voor West-Brabant Waterbreed zijn Niels Mureau, Clasien de Regt en Jan Kavelaars de gekozen AB leden. Zoals jullie al weten hebben we de 3 zetels kunnen behouden, ondanks de grote zegen van BBB. De BBB heeft nu 5 zetels en hebben een geweldige uitslag gehaald. Onderaan staan de gehaalde stemmen per persoon. 

Onderstaand kunnen jullie het bericht lezen over de eerste stappen die we hebben gezet samen met de andere partijen.  

Definitieve uitslag verkiezingen en verkenner nieuw bestuur bekend

23-03-2023, 16:11

De politieke fracties van waterschap Brabantse Delta hebben ingestemd met burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk als verkenner voor een nieuwe bestuurscoalitie. Dit gebeurt op voordracht van de fractie BoerBurgerBeweging, die bij de verkiezingen als grootste uit de bus kwam met een totaal van vijf zetels. Vandaag, donderdag 23 maart, stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag vast van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Ook kwamen de vorige week gekozen fracties van het algemeen bestuur vandaag voor het eerst bijeen.  Lees meer via de link https://www.brabantsedelta.nl/definitieve-uitslag-verkiezingen-en-verkenner-nieuw-bestuur-bekend

Via deze weg willen iedereen bedanken voor jullie inzet. In de bijlage vinden jullie het proces-verbaal met daarin alle gegevens waaronder het aantal stemmen per persoon. Als fractie en bestuur kunnen we terug kijken op een mooie campagne. Graag willen we jullie bijpraten en op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Het bestuur zal in mei een ledenvergadering en excursie organiseren en we zullen zo snel mogelijk de datum en locatie aan jullie doorgeven. 

Namens het bestuur en fractie,

Clasien de Regt 

https://www.linkedin.com/company/west-brabant-waterbreed/

https://www.facebook.com/waterbreed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *