Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Waterschapsverkiezingen

Beste lezer,

Graag vragen we uw aandacht voor de waterschapsverkiezingen. Jazeker op 15 maart kun je stemmen op kandidaten die zich beschikbaar stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta. Het algemeen bestuur neemt samen met het dagelijks bestuur besluiten over droogte, water vasthouden, veiligheid dijken, biodiversiteit, het zuiveren van het rioolwater. U als bewoner van het gebied Brabantse Delta betaald hiervoor waterschapsbelasting. West-Brabant Waterbreed doet mee en heeft een goede lijst met kandidaten vanuit het gebied met expertise, ervaring, deskundigheid en gedrevenheid. We gaan ons samen inzetten om een mooie verkiezingsuitslag te behalen. Na de verkiezingen gaan we samen met de andere fracties de beste besluiten nemen en zuinig om gaan met uw belastinggeld.

West-Brabant Waterbreed kan niet zonder uw stem, ga stemmen Lijst 4


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *