Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne WaterschapInterview met Ad Wijnen oprichter van West Brabant Waterbreed.

Hoe is West Brabant Waterbreed ontstaan?
Hiervoor blikt Ad terug in de tijd, rond 1993 was Ad actief in de Mark -Vlietlanden wat later is overgegaan in Het Scheldekwartier. Vanaf 1996 tot ongeveer 2003 was Ad als raadslid afgevaardigde eigenaren gebouwd vanuit de gemeente Hoeven. In die tijd werd waren er veelal agrariërs die zitting hadden in het Scheldekwartier. Het ging dan ook voornamelijk over peilbeheer, sloot en bermonderhoud en beheer waterlopen.

Hierbij wat nadere informatie over de Mark-Vlietlanden en de fusie met Het Scheldekwartier.
Totstandkoming van het waterschap
Op 22 juni 1984 besloten Provinciale Staten van Noord-Brabant om de waterschappen Heerjansland, De Hoevense Beemden, De St. Maartenspolder en De Oude en Nieuwe Landen op te heffen en te doen opgaan in het nieuwe waterschap De Mark-Vlietlanden. Daarnaast werden ook grote delen van het grondgebied van de gemeente Rucphen en Roosendaal binnen waterschap verband gebracht. Dit besluit werd op 6 november 1985 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit (nr. 54). Met ingang van 1 januari 1986 is vervolgens het waterschap De Mark-Vlietlanden van start gegaan. Het omvatte een gebied van ca. 16.450 ha, gelegen in de gemeenten Dinteloord* en Prinsenland*, Etten-Leur, Hoeven, Klundert*, Oud en Nieuw Gastel, Oudenbosch, Roosendaal en Nispen, Rucphen, Standdaarbuiten, Wouw* en Zundert*. Het waterschapskantoor was eerst gevestigd bij de heer Matthijsen (secretaris van het waterschap) aan huis te Oud Gastel. Vanaf juni 1988 kreeg het een kantoor in de Bosstraat 30-32 te Roosendaal.
* Deze gemeenten vielen slechts voor een klein gedeelte binnen De Mark-Vlietlanden.
https://www.brabantsedelta.nl/zoeken-in-online-archief

Opheffing van het waterschap
Op 1 juli 1994 werd door Provinciale Staten besloten tot opheffing van het waterschap per 1 januari 1995, om met de tevens opgeheven waterschappen De Agger en Zoomvliet gezamenlijk het waterschap Het Scheldekwartier te gaan vormen.
http://www.jvdn.nl/Downloads/BDA/Ma-483.pdf

Samenvoeging:
Brabantse Delta bestaat sinds 1 januari 2004, na de samenvoeging van de waterschappen Scheldekwartier, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Dongestroom, het Hoogheemraadschap West-Brabant en het grondgebied van de gemeente Roosendaal. https://www.brabantsedelta.nl/geschiedenis-brabantse-delta

Ad richtte de partij West Brabant Waterbreed op samen met Bart Poppelaars. Vanaf 2004 maakt hij de deel uit van het AB ( algemeen bestuur) Willem Spierings is ook gekozen dus zijn ze met 3 personen.

Feiten:
AB waterschap Brabantse Delta
2009- 2013 Ad Wijnen, Bart Poppelaars en Willem Spierings.
2013- 2019. Ad Wijnen, Willem Spierings en Niels Mureau ( Niels maakt
sinds 2018 deel uit van het dagelijks bestuur)
2019- 2023. Ad Wijnen, Jan Kavelaars en Niels Mureau ( Niels DB lid)

De partijen Ons Water en Waterbreed zijn na de verkiezingen de samenwerking aangegaan, hierdoor zijn ze de grootste partij binnen het waterschap met 7 zetels.

Wat houd je nu nog bezig Ad?
Het waterschap bestond vroeger voornamelijk uit agrariërs en leden gelinkt aan de agrarische sector. Nu wordt er steeds meer ingezet op natuur en door meer politieke partijen wordt er meer aan politiek gedaan. Nu wil men zich laten zien en dat komt niet altijd de te nemen besluiten ten goede. Verschil is goed, politiek kan goed zijn echter de natuur belangen worden te belangrijk ten opzichte van de agrarische sector die de meeste belastingen betalen.
Ik zie ook dat het aantal ambtenaren explosief is gegroeid door te hoge ambities, er is kennis genoeg. Echter door de complexe onderdelen die het waterschap uitvoert zoals dijkverbetering, worden er veel externe ingehuurd wat kostenverhogend werkt. Het waterschap moet de wettelijke taken doen, niet meer en niet minder. Als fractie moeten we daar opletten en het beleid beter sturen.

Wat is jouw ambitie, streven?
Ik heb 3 pijlers, nut, noodzaak en doelmatigheid. Als 1 van de pijlers niet voldoet dan is het geld wat hieraan wordt besteed weggegooid geld.
Voor de partij wens ik dat we veel ondersteuners op de lijst krijgen en jongeren met ambities om zich in te zetten voor de partij. We hebben een fijne fractie met een leuke, goede steunfractie. De samenwerking met de partijleden van Ons Water loopt prima en met 7 zetels tellen we mee. Ze moeten rekening houden met ons.
Doordat we in de coalitie zitten en Niels in het dagelijks bestuur kunnen we zaken op de agenda zetten en bijsturen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *