Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

In gesprek met Bart Poppelaars

Bart is medeoprichter van West-Brabant Waterbreed en is lange tijd bestuurder geweest in verschillende waterschappen en was bij de fusie tussen Hoogheemraadschap van West-Brabant (HWB), Scheldekwartier, Land van Nassau, Dongestroom en Mark en Weerijs. De verschillende waterschappen gingen op in wat we nu kennen als Brabantse Delta. 

Het Hoogheemraadschap was een kwaliteits waterschap die ging over waterkwaliteit, dijken en vaarroutes. De andere 4 waterschappen waren kwantiteit waterschappen die gingen over de inliggende sloten en rivieren. Zij regelden het onderhoud en het peilbeheer.

Onderstaande tekst uit archief https://www.brabantsedelta.nl/geschiedenis-brabantse-delta

Loopbaan in vogelvlucht

Bart heeft van 1990 tot 2005 in Zundert in de lokale politiek gezeten en daar was hij ook wethouder voor de plaatselijke partij Agrarisch Belang (later omgedoopt tot Ondernemend Platteland) 

Op verzoek van NCB/ZLTO stelde Bart zich in 1998 kandidaat voor Ongebouwd bij het HWB; een jaar later voor de categorie gebouwd bij Mark en Weerijs.

Brabantse Delta bestaat sinds 1 januari 2004, na de samenvoeging van de waterschappen Scheldekwartier, Land van Nassau, Mark en Weerijs, Dongestroom en het Hoogheemraadschap West-Brabant. 

Bart heeft verschillende dijkgraven meegemaakt, waaronder Dhr. Van der Weijden, Dhr. Vos en Mevr. Moonen. Bart heeft deel uitgemaakt van de vertrouwenscommissie om een dijkgraaf te kiezen. Wat de belasting betreft was het zo geregeld, dat hoe meer belang, hoe meer men moest betalen en men kon ook meer het beleid bepalen. Nu heeft iedereen een even zware stem terwijl de belangen ver uit elkaar liggen.

De bewoners betaalden in het bemaalde gebied meer dan in het onbemaalde gebied. 

Bart merkt nu wel verschil nu politieke partijen deelnemen, toentertijd was de sfeer heel gemoedelijke en samen kwamen ze er door goed vooroverleg altijd uit. Bart heeft dan ook nooit tegen hoeven te stemmen. Nu wordt er teveel aan politiek gedaan, erg jammer. Het waterschap is eigenlijk van oorsprong een agrarische aangelegenheid. Nu heeft 1 man of vrouw op een flatje net zoveel te vertellen, terwijl die niks weet hoe en wat de landbouw nodig heeft. De landbouw beheert ook een groot gedeelte van het gebied van Brabantse Delta.  

West-Brabant Waterbreed

Samen met Ad Wijnen heeft Bart de partij West-Brabant Waterbreed opgericht in 2008 nadat besloten was om ook de waterschappen onder de kieswet te laten vallen.

Een partij die los staat van landelijke partijen en andere organisaties. Eigen kracht en een lokaal gezicht. Een “lokale” partij maar dan voor het Waterschap Brabantse Delta.

West-Brabant Waterbreed kwam toen met 3 zetels in het Algemeen Bestuur (AB) en wisten die in de jaren daarna te behouden. 

Al die tijd is prima samengewerkt met Ons Water om zo nog meer invloed te hebben in het AB.

Keuze om te stoppen

Bart gaf in 2015 aan dat het tijd was voor verjonging in de fractie en heeft daarom een stap terug gedaan en Niels Mureau de kans te geven verder te bouwen aan West-Brabant Waterbreed. Hij heeft het gedaan voor de partij en de verjonging was nodig. Bart volgt nog steeds onze partij en roept iedereen dan ook op om zijn beste beentje voor te zetten zodat we weer een mooie lijst krijgen en hopelijk een goede uitslag bij de verkiezingen van 2023. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *