Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

Op weg naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023
West-Brabant Waterbreed kiest Niels Mureau als lijsttrekker

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden van lokale waterschapspartij West-Brabant Waterbreed hun lijsttrekker gekozen voor de waterschapsverkiezingen in 2023.
Niels Mureau is dagelijks bestuurslid en loco-dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta en heeft zich vol enthousiasme kandidaat gesteld als lijsttrekker. Niels Mureau: “We staan als waterschap voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, met lange droge zomers en zware buien. Als waterschap kunnen we een grote rol spelen om er voor te zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen nog goed kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”

Ervaren krachten Bart Poppelaars en Ad Wijnen vormen samen met bestuurslid Nicole Frijters de verkiezingscommissie, die de komende maanden de rest van de kieslijst van West-Brabant Waterbreed gaat samenstellen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de commissieleden, die zelf ook actief mensen zullen benaderen. De ledenvergadering stelt in januari de kieslijst vast.
Voor aanmelding om op de kieslijst te komen, als lijstduwer of op een verkiesbare plaats kan iedereen een mailtje sturen naar west-brabantwaterbreed@gmail.com
Niels Mureau: “We gaan de komende tijd aan de slag met ons verkiezingsprogramma. Welke acties moeten we inzetten om te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit? Hoe maken we onze zuiveringen klaar voor de toekomst? Kunnen we zorgen dat nieuwe woningen klimaatneutraal en waterzuinig gebouwd worden? Hoe kunnen we bijdragen aan een goed toekomstperspectief voor de landbouw? We maken bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen graag gebruik van de denkkracht en gebiedskennis van onze leden!”
De ledenvergadering van West-Brabant Waterbreed is naar goede gewoonte gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Joost van Oers laat op zijn aardbeienkwekerij zien dat het telen van de beste kwaliteit aardbeien alleen mogelijk is als voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. Op het bedrijf wordt hemelwater opgevangen in bassins van meer dan 30.000 m3 en het bedrijfswater wordt volledig hergebruikt. Joost van Oers: “Afgelopen droge zomer hebben we alles op alles moeten zetten om genoeg goed water te hebben voor onze aardbeien. We denken nu serieus na over het vergroten van de opslagcapaciteit voor hemelwater.” Aardbeienkwekerij Van Oers laat zien dat een moderne agrarische bedrijfsvoering goed samengaat met duurzaam watergebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *