Stemmen per persoon
Stemmen per persoon
Bouvigne Waterschap

West-Brabant Waterbreed

West-Brabant Waterbreed opereert lokaal en onafhankelijk en is niet gebonden aan politieke of ideologische bewegingen. We zijn de partij binnen waterschap Brabantse Delta die opkomt voor de waterbelangen van alle inwoners en bedrijven van West- en Midden-Brabant: agrarische en recreatieve bedrijven, industrie en inwoners van onze dorpen en steden.

West-Brabant Waterbreed verenigt mensen uit de praktijk met bestuurlijke ervaring, kennis en een brede visie op water, klimaat, financiën, natuur en ruimtelijke ordening. Onze kandidatenlijst is samengesteld op basis van ervaring, motivatie, kennis en regionale spreiding over het werkgebied. Op die manier hebben we binding met de praktijk en korte lijnen met onze inwoners en bedrijven.

Beter water, ook voor later!